Què fem

Generem espais d’aprenentatge i reflexió crítica

Les nostres accions i projectes busquen obrir espais de reflexió i construcció conjunta de coneixement, amb la voluntat de generar processos de canvi social. Volem caminar plegades cap a una societat basada en la justícia social i el respecte mutu que abraça la diversitat de formes de viure i d’entendre el món.

 

Formem i acompanyem professionals i organitzacions en la incorporació de la perspectiva interseccional, tot promovent els valors d’una societat igualitària i justa, on la diferència no es tradueixi en desigualtat. Generem processos de consciència crítica de la realitat social traslladant a la societat la perspectiva antropològica. Apliquem el mètode etnogràfic com una eina per generar espais d’aprenentatge, reflexió, autocrítica i intercanvi de coneixements.

La perspectiva antropològica, femininista i interseccional per transformar la realitat social

Observar, analitzar, comprendre, transformar. Investigacions i informes

Caminem cap a cultures organitzacionals més conscients i lliures de discriminacions

,

Dissenyem projectes amb incidència social, política i comunicativa

Posa una antropòloga al teu equip!