Projectes propis

Dissenyem projectes amb incidència social

L’Etnogràfica desenvolupa projectes que busquen incidir en la societat i ho fa a partir de la perspectiva antropològica i des d’una sensibilitat feminista i interseccional. Ja sigui aportant coneixements, propiciant espais per al debat obert i l’intercanvi, o desenvolupant programes o cicles d’activitats, totes les nostres accions van encaminades a promoure la reflexió crítica sobre la realitat social.

PROJECTES PROPIS

foto projectes