PERSPECTIVA ANTROPOLÒGICA

Posa una antropòloga al teu equip

Fem assessoraments puntuals a col·lectius interdisciplinaris o professionals que necessitin integrar la perspectiva antropològica, feminista i interseccional en el disseny dels seus projectes.

 

Ens integrem en col·lectius que necessitin incorporar la metodologia etnogràfica (observació participant, entrevistes en profunditat, focus group, enquestes…) en qualsevol de les fases del projecte.

eye