Més enllà del Gènere: Incorporem la perspectiva Interseccional en projectes i organitzacions

En un món on el patriarcat, el racisme i el capitalisme organitzen les formes socials de l’existència, conèixer els diferents eixos d’opressió i privilegi esdevé cabdal per entendre la posició que ocupa cada persona en l’estructura social. I les feministes negres ens van ensenyar que la discriminació per raó de gènere no es pot entendre de forma aïllada, sinó que ser dona és una categoria social que es configura i s’experimenta en constant interacció amb d’altres: origen, classe social, color de pell, desig sexual, etc., produint en cada persona i cada moment un grau d’opressió o privilegis diferent.

Contemplar les identitats de les persones com quelcom complex i en constant interacció amb l’estructura social i els seus valors ens allunya de concepcions essencialistes i estàtiques dels subjectes socials -no existeix una “dona” o un “immigrant” universal-  i ens permet apropar-nos i intervenir en la realitat de forma sensible i respectuosa amb els diversos col·lectius, ja que posem les seves experiències i necessitats en el centre.

En aquest curs us proposem introduir-nos en la perspectiva de la interseccionalitat des d’un punt de vista teòric per tal de poder aplicar-la en la pràctica. A través de metodologies participatives busquem generar una reflexió que doti d’una mirada crítica, així com proporcionar eines per a l’aplicació, de manera que aquesta sensibilitat pugui ser implementada en projectes, activitats i organitzacions.

Objectius

– Conèixer els diversos eixos d’opressió/privilegi per complexitzar la mirada dels professionals de l’àmbit social.

– Reflexionar sobre la forma en què es generen i perpetuen les desigualtats des de la teoria interseccional.

– Donar eines per a l’aplicació de la perspectiva interseccional en projectes, activitats i estructures.

– Generar bones pràctiques.

Continguts

– Els eixos d’opressió i privilegi: gènere, origen, ètnia, classe social, edat, nivell formatiu, salut, capacitats, color de pell, desig sexual, aspecte físic, etc.

– Les identitats com a construccions socials i les lògiques d’exclusió.

– Les posicions socials com a producte de la interacció: el rang.

– Lògiques hegemòmiques i desviacions 1: Patriarcat

– Lògiques hegemòmiques i desviacions 2: Racisme

– Lògiques hegemòmiques i desviacions 3: Capitalisme

– Resistències.

Persones destinatàries

El curs està especialment pensat per a membres d’entitats i professionals que porten a terme projectes o accions d’intervenció social, per tal que incorporin aquesta perspectiva a les seves accions i estructures; però és obert a totes aquelles persones interessades que vulguin introduir-se en la mirada interseccional.

Metodologia

– Explicacions teòriques i lectures suggerides.

– Dinàmiques participatives individuals i grupals.

– Visualitzat de materials audiovisuals.

– Reflexió i debat.

 

Dates: del 15 de novembre al 22 de desembre de 2016.

Hores: 22 hores

Inscripcions: Per inscriure-us haureu d’emplenar la butlleta d’inscripció (clic aquí) amb les vostres dades i fer-nos-la arribar a l.etnografica@gmail.com

Els i les participants rebran un certificat d’assistència (és imprescindible haver assitit a un 80% de les sessions).

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.