Intersexualitats, de què estem parlant? Diversitats corporals i reivindicacions

El projecte Créixer Lliures d’enguay es centra en desvetllar els mecanismes pels quals la diferència es converteix en desigualtat. Al conte La Gran diferència (que serveix com a fil conductor) i a partir del món dels Lutunis, s’explora la diversitat humana i es desvetlla com es construeixen desigualtats sobre les diferències que decidim tenir en compte. Així, el llibre propicia el debat sobre el dret a la diversitat corporal.

Quines diferències físiques, de totes les diversitats humanes que existeixen, s’utilitzen per diferenciar i organitzar a les persones, i quins efectes se’n deriven d’aquesta classificació en relació a drets i oportunitats?

Què passa amb els cossos que no responen a aquesta categorització binària?

Què necessitem saber per a protegir la diversitat corporal i els drets dels nadons que neixen amb característiques intersexuals?

Les persones intersexuals (al voltant de l’1’7% de la població mundial) neixen amb una anatomia reproductiva o sexual que no encaixaria amb les definicions normatives de cossos masculins o femenins.  Algunes d’aquestes característiques sexuals són visibles quan una criatura neix mentre que d’altres no es descobreixen fins més endavant. A molts nadons els operen i mutilen els genitals per tal que encaixin amb la idea binarista de home-dona.  Es tracta d’una realitat invisibilitzada, que no s’explica a les mares gestants ni a la població en general.

Intersexualitats, de què estem parlant? Diversitats corporals i reivindicacions és el títol de la xerrada que hem organitzat el proper dimecres 15 de juny a les 17:30 a Coòpolis (Can Batlló), conjuntament amb Laura Vila Kremer i Mer Gómez  de i de intersex“, un col·lectiu des d’on formen i informen sobre intersexualitats amb perspectiva feminista. Està pensada com un espai formatiu en el que, des d’una perspectiva biogràfica, reflexionarem juntes al voltant de la realitat de la intersexualitat, per ampliar imaginaris, i coneixerem les reivindicacions de les persones intersex i les famílies de persones afectades per processos de medicalització binarista. Com a  famílies i educadores, adquirirem eines i recursos per acompanyar a les criatures i defensar el seu dret a la diversitat corporal.

L’entrada és lliure, us esperem!

*Hi haurà servei d’acompanyament de criatures a càrrec d’Arcàdia, si el fareu servir, escriviu a activitats@letnografica.org

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.