Mapa-directori de projectes pel Dret a una alimentació culturalment adequada

El Mapa-directori de projectes pel Dret a una alimentació culturalment adequada és un directori d’iniciatives que treballen a diferents nivells i àmbits, i en el marc de l’ESS, perquè es pugui garantir el Dret a una alimentació culturalment adequada. Aquest directori sorgeix, d’una banda, de la necessitat d’accedir a informació i recursos per donar sortida a la producció local d’hortalisses al·lòctones i, de l’altra banda, per localitzar proveïdors que garanteixin els criteris agroecològics d’ingredients essencials en cuines reivindicades per les diàspores. 

Hi trobareu iniciatives de la petita pagesia, obradors, grups de consum, agrobotigues, mercats, càterings, restaurants, menjadors i cuines comunitàries, i altres projectes culturals i educatius involucrats en aquest necessari canvi de relat i en l’intercanvi de coneixements pel Dret a una Alimentació culturalment adequada.

Voleu participar del directori? Escriviu un correu a appat@letnografica.org