DARRERES PLACES! CURS “Més enllà del gènere: incorporem la perspectiva interseccional”

Si bé el gènere com a categoria d’anàlisi ens ha servit per evidenciar la forma en què el sistema patriarcal construïa i legitimava les desigualtats socials entre homes i dones en base a una suposada ‘diferència sexual’, és una teoria que ha tendit a enfocar a la “dona” com una categoria social indiferenciada. Les feministes negres i decolonials van cridar l’atenció sobre el fet que aquestes teories elaborades des d’occident no estaven donant resposta a les opressions específiques que elles patien, ja que no existeix una dona universal. A la teoria feminista, on quedava l’anàlisi sobre la raça? Als estudis sobre racisme, on quedava el gènere? De quina manera el gènere i la raça configuren la classe social?

Així, la discriminació per raó de sexe/gènere no es pot entendre de forma aïllada. Ser “dona” és una categoria social que es configura i s’experimenta en constant interacció amb d’altres: origen, classe social, color de pell, desig sexual, capacitats, etc.

Capitalisme, patriarcat i colonialisme s’articulen i actuen de forma conjunta, configurant les identitats socials i les jerarquies de poder que col·loquen a persones i grups en diferents posicions que condicionen les seves oportunitats. En aquest sistema, els privilegis d’unes persones es sustenten sobre les opressions de les altres, i és per aquest motiu que cal comptar amb teories i metodologies que ens permetin analitzar de forma crítica la realitat social.

La mirada interseccional presta atenció a la forma en què aquests sistemes combinats d’opressió creen les condicions possibles per a la desigualtat, i també ens convida a revisar la pròpia posició; esdevenint una aposta no només metodològica sinó també política. Contemplar les identitats socials com quelcom construït, complex i canviant ens allunya de concepcions essencialistes, així com dels discursos que naturalitzen la desigualtat social, propiciant apropaments a la realitat més conscients, acurats i crítics.

Amb la voluntat d’afavorir aquest tipus de comprensió, d’anàlisi i de pràctica, aquest curs proposa una introducció a la teoria interseccional des d’un punt de vista teòric per tal de poder aplicar-la en la pràctica. A través de metodologies participatives busquem generar una reflexió que doti d’una mirada crítica, així com proporcionar eines per a l’aplicació, de manera que aquesta sensibilitat pugui ser implementada en projectes, activitats i organitzacions. 

Comptem amb la participació de col·lectius de dones que ens explicaran en primera persona la seva forma d’entendre i viure el feminisme, les seves reivindicacions, crítiques i formes de resistència. Enguany ens acompanyen la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad i el sindicat de dones treballadores de la llar Sindihogar/Sindillar.

Objectius

 • Conèixer la teoria interseccional, els seus plantejaments teòrics i metodològics, per tal de complexitzar la mirada de persones i professionals de l’àmbit social.
 • Propiciar el debat i la reflexió al voltant dels sistemes que generen opressió/privilegi, així com de la nostra pròpia posició en el sistema, i les seves implicacions.
 • Apropar experiències de resistència per part de col·lectius de dones que enfronten violències interseccionals.
 • Donar eines per a l’aplicació de la perspectiva interseccional en projectes, activitats i estructures.
 • Generar consciència social i autoconsciència, que reverteixi en pràctiques transformadores.

Continguts

 • Què és la interseccionalitat?
 • (Hetero)patriarcat i la perspectiva de gènere. Per què i com anem més enllà?
 • Racisme, colonialitat i interseccionalitat. Identitats socials, opressions i resistències
 • Gènere, raça i classe social: el capitalisme és intrínsecament racista, colonial i patriarcal
 • Resistències feministes, antiracistes i anticapitalistes: Xerrades-tallers amb Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad i Sindihogar/Sindillar.
 • Eines metodològiques i bones pràctiques

Persones destinatàries

El curs està obert a qualsevol persona interessada en incorporar la perspectiva interseccional, tot i que està especialment orientat a persones que formen part d’entitats, organitzacions i col·lectius que duen a terme projectes o activitats d’intervenció social, per tal que incorporin aquesta perspectiva a les seves actuacions; així com persones pertanyents a col·lectius i moviments socials.

Metodologia

 • Explicacions teòriques i lectures suggerides
 • Tallers pràctics
 • Dinàmiques participatives individuals i grupals
 • Visionat de materials audiovisuals
 • Reflexió i debat

Durada: 22 h

Dies i horaris: Els dimarts 6, 13, 20 i 27 de novembre, 4 i 11 de desembre, de 18:00 a 21:00 hores. I un seminari pràctic el dissabte 15 de desembre de 10:00 a 14:00 hores.

Lloc: A La Bonne, Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (c. Sant Pere més Baix,7)

Preu, descomptes i inscripció

 • La tarifa general del curs és de 175 euros.
 • 225 euros per a Entitats (amb possibilitat de bonificar-se la formació).
 • La tarifa reduïda (per a persones aturades, pensionistes, jubilades, estudiants) és de 125 euros.
 • Hi haurà 5 beques. Si el preu és un inconvenient, posa’t en contacte amb nosaltres

Per inscriure-us heu d’omplir el següent FORMULARIEl termini d’inscripció finalitzarà el 4 DE NOVEMBRE.

Més informació:  Si teniu cap dubte ens podeu escriure a inscripcions@letnografica.org

Certificat: Els i les participants rebran un certificat d’assistència (és imprescindible haver assitit a un 80% de les sessions).

*Amb el suport d’Obra Social La Caixa i Ajuntament de Barcelona.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.