Consultoria organitzacional

La transformació comença per nosaltres mateixes, caminem juntes cap a cultures organitzacionals conscients i lliures de discriminacions

Les crisis en els projectes i/o els conflictes interpersonals sovint són indicadors de malestars que tenen origen en la cultura organitzacional imperant, i en relacions de poder creuades per categories de gènere, origen, classe social o antiguitat en el projecte, entre d’altres. Des de l’Etnogràfica posem a l’abast de col·lectius i organitzacions un itinerari que contempla diverses fases i que es dissenya a mida en relació a les necessitats detectades pel propi col·lectiu i aquelles que emergeixen en el procés de diagnosi.

 

L’objectiu d’aquest itinerari és contribuir a la consciència i comprensió del funcionament de les estructures i les relacions socials que s’hi donen, sempre de forma participada i respectuosa, perquè puguem fer processos de transformació i millora cap a organitzacions i projectes realment transformadors. També és un acompanyament integral perquè els col·lectius facin efectiva la igualtat interseccional en les seves organitzacions i projectes.

És a partir de la consciència i la capacitat d’autoanàlisi crític que podem bastir organitzacions, pràctiques i projectes realment transformadors

 

Us acompanyem en el procés de diagnòstic i millora a nivell holístic, des d’una perspectiva interseccional

 

ITINERARI: TRANSFORMEM LES NOSTRES ORGANITZACIONS

Aspectes organitzacionals:

 

RELACIONS, ROLS DE PODER, GOVERNANÇA: Volem dur a terme un procés de coneixement de l’estat del nostre col·lectiu, aflorar les dinàmiques de poder i millorar la democràcia interna i la participació  a les nostres organitzacions. Us podem acompanyar amb  un itinerari a mida d’acomen igualtat des d’una perspectiva integral, que va des dels continguts fins als projectes, passant per la pròpia estructura interna.

 

ESTRUCTURA I CULTURA ORGANITZATIVA: En moments de creixement, transició, canvi o conflicte, per detectar i solucionar problemes interns; prendre decisions estratègiques , coneixent els elements que determinen, de forma implícita o explícita, el nostre rumb. Evidenciem les normes, creences i valors  de la nostra organització i avaluem si aquestes d’adiuen a allò que volem ser o esdevenir.

 

MILLORA DEL CICLE DE PROJECTE: Necessitem conèixer de més a prop la realitat social en la que es vol intervenir, o l’impacte real que tenen els nostres projectes, saber si la definició del problema i els nostres objectius responen a les necessitats concretes o el problema que volem abordar.  Potser ens cal redefinir els nostres objectius i repensar els nostres abordatges, per copsar la complexitat i tenint en compte la mirada interseccional.

La realitat és interseccional, és complexa. Tot succeeix al mateix temps, de forma simultània, articulada, interconnectada.

“Incorporar la perspectiva interseccional significa adoptar una mirada atenta a les diversitats, oberta a la complexitat, crítica amb els mecanismes que generen desigualtat, responsable de les seves accions i orientada a la transformació”

La perspectiva interseccional proposa tenir en compte la complexitat que caracteritza els processos de construcció de desigualtat, remarcant les limitacions dels abordatges que fragmenten la realitat i obliden les interaccions, així com els efectes que això provoca a persones i col·lectius.

Ens ajuda a desenvolupar una mirada crítica sobre les nostres accions i els seus efectes, esdevenint, no només una metodologia sinó també un posicionament polític compromés amb una idea de justícia social radical.

En tant que ens ajuda a observar i analitzar com es construeixen, institucionalment i quotidiana, les categories sobre les que se sustenten les jerarquies socials, esdevé una pedagogia crítica que ens interpel·la per fer-nos conscients de la nostra responsabilitat en la transformació dels discursos, pràctiques, normes i institucions que produeixen i reprodueixen desigualtats.

Per tots aquests motius, incorporar la perspectiva interseccional és, no només una aposta metodològica, sinó també política, una aposta per repensar-nos i canviar les regles del joc.

Des de l’Etnogràfica tenim experiència formant i acompanyant organitzacions per a la incorporació de la interseccionalitat des de 2016.

Si us ressona i voleu saber com us podem acompanyar, no dubteu en contactar-nos!