Antropologia organitzacional

La transformació comença per nosaltres mateixes, caminem juntes cap a cultures organitzacionals conscients i lliures de discriminacions

Les crisis en els projectes i/o els conflictes interpersonals sovint són indicadors de malestars que tenen origen en la cultura organitzacional imperant, i en relacions de poder creuades per categories de gènere, origen, classe social o antiguitat en el projecte, entre d’altres. Des de l’Etnogràfica posem a l’abast de col·lectius i organitzacions un itinerari que contempla diverses fases i que es dissenya a mida en relació a les necessitats detectades pel propi col·lectiu i aquelles que emergeixen en el procés de diagnosi.

 

L’objectiu d’aquest itinerari és contribuir a la consciència i comprensió del funcionament de les estructures i les relacions socials que s’hi donen, sempre de forma participada i respectuosa, perquè puguem fer processos de transformació i millora cap a organitzacions i projectes realment transformadors. També és un acompanyament integral perquè els col·lectius facin efectiva la igualtat interseccional en les seves organitzacions i projectes.

És a partir de la consciència i la capacitat d’autoanàlisi crític que podem bastir organitzacions, pràctiques i projectes realment transformadors.

 

Us acompanyem en el procés de diagnòstic i millora a nivell holístic.

ITINERARI: TRANSFORMEM LES NOSTRES ORGANITZACIONS

Per exemple, ho podriem necessitar si:

 

RELACIONS: Volem dur a terme un procés de coneixement de l’estat del nostre col·lectiu. Per a formar a les integrants en igualtat des d’una perspectiva integral, que va des dels continguts fins als projectes, passant per la pròpia estructura interna.

 

ESTRUCTURA: En moments de conflicte, per detectar i solucionar problemes interns; en moments de presa de decisions o canvi de rumb, per conèixer l’opinió de les persones involucrades. Si el nostre projecte no funciona i no sabem per què.

 

PROJECTE: Necessitem conèixer de més a prop la realitat social en la que es vol intervenir, o l’impacte real que tenen els nostres projectes. Si sentim que no hi ha coherència entre els nostres objectius i els nostres projectes.