Accions formatives

La perspectiva antropològica com a eina per comprendre la realitat social. El coneixement de la diversitat social i humana com a camí cap a la justícia social

Dissenyem accions formatives des de l’antropologia feminista i interseccional, Pensades per traslladar una mirada crítica i reflexiva sobre la realitat social i donar eines per apropar-nos a la seva complexitat. Fem cursos, tallers i xerrades a partir d’un catàleg propi, i també dissenyem propostes a mida de col·lectius, organitzacions i institucions.

cursos

CURSOS

En els àmbits del feminisme, la interseccionalitat i l’antropologia feminista, així com sobre gènere, educació i criança. Usualment consten de 16 hores, organitzades en càpsules pràctiques de 4 hores. Aquestes càpsules es poden programar per separat o bé afegir-hi sessions específiques segons les necessitats del col·lectiu.

FEMINISMES I INTERSECCIONALITAT

La interseccionalitat com a eina d’anàlisi i de treball

Descripció: Curs de 16 hores i 4 càpsules formatives on ens endinsarem en la teoría interseccional per conèixer com interactuen el patriarcat, el racisme i el capitalisme en el món globalitzat, així com aprofundir en la presa de consciència de les dinàmiques de poder i privilegi presents en les nostres organitzacions. Incorporarem eines per a una mirada més respectuosa i conscient.

Continguts:

 • Què es la interseccionalitat?
 • Gènere i feminismes
 • Racisme i privilegi blanc
 • Capitalisme patriarcal i racista

Destinat a: col·lectius i entitats que vulguin conèixer i incorporar la perspectiva interseccional en els seus projectes i organitzacions.

Més enllà del gènere: Incorporem la perspectiva interseccional

Descripció: La categoria de ‘gènere’ sovint es refereix a una ‘dona universal’, i no posa atenció a la diversitat entre les dones. La mirada interseccional presta atenció a la forma en què el patriarcat s’articula amb altres sistemes d’opressió, com el racisme i el capitalisme. Aquest curs és una introducció a la teoria interseccional, per complexitzar la nostra mirada i els nostres abordatges. A través de teoria i metodologies participatives reflexionarem i proporcionarem eines per a l’aplicació i implementació en projectes i organitzacions.
Consta d’un total de 22 hores i compta amb la participació de diferents col·lectius de dones en lluita. Forma part de la programació pròpia de l’Etnogràfica.

Destinat a: professionals del món social, estudiants, activistes i qualsevol persona interessada en incorporar la perspectiva interseccional.

ANTROPOLOGIA FEMINISTA

Metodologies de recerca feminista

Descripció: Què ens poden aportar les epistemologies i metodologies feministes a l’hora d’investigar o analitzar algun fenomen social? Farem un recorregut per la genealogia d’aquesta perspectiva per evidenciar que la mirada i la forma d’apropar-nos a la realitat canvien els resultats obtinguts.

Continguts:

 • Gènere i diversitat cultural
 • Epistemologies feministes, un canvi de paradigma
 • Metodologies d’investigació feminista
 • Etnografies feministes

Destinat a: institucions, estudiants o organismes que fan recerca, persones interessades en incorporar aquesta perspectiva.

Antropologia a través de l’alimentació

Descripció: Observar les formes de producció, transformació, distribució i consum dels aliments ens dona una altra perspectiva sobre la complexitat de les societats. Aquest curs proposa una reflexió sobre l’alimentació com un tret identitari clau que permet evidenciar la diversitat sociocultural i, a la vegada, les múltiples dinàmiques que generen desigualtat, exclusió i injustícia social al voltant de l’acte de menjar.

Continguts:

 • Què és i per què és necessària una Antropologia a través de l’alimentació?
 • Els sistemes alimentaris com a reflex de la diversitat sociocultural.
 • Menjar: una altra forma de diferenciació i desigualtat.
 • Paradoxes de l’alimentació en un món globalitzat.

Destinat a: organismes o institucions interessades en l’alimentació des d’una perspectiva sociocultural, estudiants, professionals i persones interessades en el món de la gastronomia i l’alimentació.

Sobirania alimentària i feminisme

Descripció: Espai per apropar el concepte de Sobirania Alimentària des d’una mirada crítica i feminista sobre el sistema alimentari actual. Aquest curs pretén aportar coneixement i afavorir la reflexió sobre com treballar col·lectivament pel dret a una alimentació nutritiva, segura, accessible i culturalment adequada.

Continguts:

 • Com sorgeix i què proposa el concepte de Sobirania Alimentària?
 • El paper de les dones en la gestió de l’alimentació: una perspectiva històrica.
 • Economia feminista i agroecologia: alternatives al sistema alimentari capitalista.
 • Com podem caminar cap a la Sobirania Alimentària?

Destinat a: estudiants, organismes o institucions i persones interessades en iniciar processos de canvi en les formes de producció i consum alimentari.

GÈNERE, EDUCACIÓ I CRIANÇA

Educació no sexista: educació respectuosa

Descripció: Un espai per explorar i generar canvis en la forma en què s’educa, donant alternatives als cànons rígids sexistes, trencant mites i estereotips, abordant els dubtes i pors que ens sorgeixen en la pràctica com a persones referents, i promovent la llibertat d’infants i joves en relació a l’exploració i l’expressió del propi gènere, així com l’acceptació de cada persona en la seva autenticitat.

Continguts:

 • Què és la diversitat de gènere?
 • Coeducació, educació amb perspectiva de gènere, educació inclusiva.
 • Com vivim el gènere com a pares/mares/educadores i quin model transmetem a les criatures?
 • Eines per no reproduir el masclisme a casa, a l’escola, al casal…

Destinat a: associacions de famílies d’alumnes, grups i col·lectius de criança, famílies, educadores, monitores, acompanyants i totes aquelles persones interessades en incorporar eines per a una educació no sexista.

Seminari de criança feminista

Descripció: Aquest seminari està pensat per reflexionar, debatre i compartir de forma horitzontal inquietuds, coneixements i estratègies en relació al gènere i la criança de les nostres criatures, per rompre amb el sexisme i permetre el desenvolupament d’infants diversos, autèntics i, sobretot, feliços.
Consta de 5 sessions de 2 hores en un petit grup estable d’unes 20-25 persones. Utilitzant textos i altres materials, es promouran debats i dinàmiques d’intercanvi de coneixements entre les persones participants. Busquem aterrar la teoria a la pràctica i compartir eines que ens puguin ajudar en el nostre dia a dia de forma pragmàtica.

Continguts:

 • El binarisme de gènere i el sexisme en la nostra societat. Com el vivim?
 • Diferents tipus i models de criança: coeducativa, feminista, compromesa amb el gènere, amb fluïdesa de gènere… Què ens mostren? Quin model voldríem practicar?
 • Quines eines tenim per fer-ho a la pràctica? Quines dificultats ens trobem i quines estratègies ens han funcionat?
 • Dificultats, pors i resistències que trobem a l’hora de criar a les nostres criatures de forma no binària o lliure de sexisme.

Destinat a: associacions de famílies d’alumnes, grups i col·lectius de criança, famílies, acompanyants i totes aquelles persones interessades en incorporar eines per a una criança respectuosa amb el gènere.

TALLERS

Sessions pràctiques de 4 hores al voltant de les formes de relació, el poder, els privilegis i les opressions, que conviden a l’anàlisi i la reflexió a persones i col·lectius mitjançant dinàmiques i metodologies participatives.

 • Com ens relacionem? Relacions de gènere i poder dins la nostra entitat
 • És inclusiu el nostre col·lectiu? Incorporem les diversitats.
 • Tallers d’empoderament front la violència masclista
 • Racisme i fragilitat blanca
 • Poder i privilegi.
xerrades i debats

XERRADES I DEBATS OBERTS

Xerrades, tertúlies i debats oberts i accessibles perquè qualsevol persona es pugui acostar a participar, pensats per promoure l’intercanvi de coneixements i experiències i estimular la reflexió crítica comunitària des de l’antropologia.

 • Habitem el feminisme
 • Diversitat de gènere a la infància
 • Què és l’antropologia i què em pot ensenyar?

Dinamització de debats de temes d’actualitat, tant organitzats per nosaltres com a demanda d’altres col·lectius.