Accions formatives

La perspectiva antropològica com a eina per comprendre la realitat social. El coneixement de la diversitat social i humana com a camí cap a la justícia social

Dissenyem accions formatives des de l’antropologia feminista i la perspectiva interseccional, Pensades per traslladar una mirada crítica i reflexiva sobre la realitat social i donar eines per apropar-nos a la seva complexitat. Fem cursos, tallers i xerrades a partir d’un catàleg propi, i també dissenyem propostes a mida de col·lectius, organitzacions i institucions.

cursos

CURSOS

En els àmbits dels feminismes, la interseccionalitat i l’antropologia feminista, així com sobre gènere, educació i criança. Usualment consten de 16 hores, organitzades en càpsules pràctiques de 4 hores. Aquestes càpsules es poden programar per separat o bé afegir-hi sessions específiques segons les necessitats del col·lectiu.

PERSPECTIVA FEMINISTA, INTERSECCIONALITAT I INTERCULTURALITAT

ITINERARI FORMATIU: És inclusiva la nostra organització? Incorporem les diversitats (9h)

Descripció: Proposem un itinerari formatiu de 3 sessions que té per objectiu que les entitats i organitzacions incorporin la perspectiva feminista, intercultural i interseccional per tal que aquestes siguin més inclusives. Tot identificant les els eixos de poder i privilegi que operen i els efectes d’inclusió/exclusió que de forma implícita o explícita creen o reprodueixen jerarquies socials a dins dels col·lectius i problematitzen la diversitat i l’equitat. Es proposa la perspectiva feminista i interseccional com un marc d’anàlisi i acció per fer conscients les estructures i lògiques configuren les categories i les desigualtats socials (per raó de gèbere, classe, origen) i poder-les transformar.

(*) Les sessions teòrico-pràctiques i de 3h cadascuna, estan interrelacionadres entre sí, tot i que poden cursar-se per separat.

Continguts:
 • Sessió 1: Com ens relacionem?(3h)

Taller teòric-pràctic i amb dinàmiques participatives per iniciar un procés de presa de consciència i revisió de les formes en què es relacionen les persones que conformen l’organització, identificant els elements i dinàmiques que conformen la cultura organitzacional i situan-nos en relació a les dinàmiques de poder i privilegi.  Aquest taller servirà per fer una diagnosi amb la possibilitat de rebre un informe amb recomanacions al final del procés (*)

 •  Sessió 2: Incorporem la perspectiva interseccional en projectes i organitzacions (3h)

Aquesta càpsula formativa proposa una introducció als fonaments, reflexions i conceptes clau de teoria interseccional, tot proporcionant eines per a la seva aplicació pràctica en projectes, organitzacions i polítiques públiques. Coneixerem els orígens polítics d’aquesta teoria el seu desenvolupament i aplicació com a marc d’anàlisi i acció social transformadora.

 • Sessió 3: Eines de comunicació transformadora (3h)

Càpsula formativa orientada a treballar una estratègia de comunicació que integri la perspectiva intercultural i interseccional. Coneixerem els principals biaixos en la comunicació i la representació, aprendrem a observar de forma crítica la forma en què es transmeten estereotips discriminatoris i aprendrem eines per comunicar de forma conscient i transformadora.

(*) Informe de retorn: L’itinerari formatiu inclou la possibilitat de rebre, sota demanda,  un  informe de retorn amb les observacions sobre els aspectes clau detectats on caldria incidir per afavorir processos de transformació organitzacional, amb recomanacions i guia de recursos. 

Destinat a: col·lectius i entitats que vulguin conèixer i incorporar la perspectiva interseccional en els seus projectes i organitzacions.

CÀPSULA: Incorporem la perspectiva interseccional a projectes i organitzacions (3h)

Descripció: Aquesta càpsula formativa proposa una introducció als fonaments, reflexions i conceptes clau de teoria interseccional, tot proporcionant eines per a la seva aplicació pràctica en projectes, organitzacions i polítiques públiques. Coneixerem els orígens
d’aquesta teoria, lligada a les reivindicacions de les feministes afroamericanes dels anys 70 i el seu desenvolupament i aplicació com a marc d’anàlisi i acció social transformadora, compromesa amb la justícia social.

Modalitat:  presencial i virtual.

Duració: 3h

Metodologia i objectius de la sessió: Els materials i la dinàmica del curs estan plantejats amb exemples i recursos visuals per afavorir l’assimilació de les reflexions i conceptes fonamentals de la teoria interseccional. La darrera part, dedicada a donar eines per a l’aplicació de la interseccionalitat, contempla un espai per a la conversa, el plantejament de dubtes i reptes concrets i la reflexió compartida.

Continguts:
• Què és la interseccionalitat i per a què ens serveix?
• Orígens de la teoria interseccional: activisme feminista afroamericà.
• La interseccionalitat com a marc crític d’anàlisi i acció: eixos d’opressió i privilegi
• Privilegis, fragilitat blanca i feminisme hegemònic
• Que no és la interseccionalitat.
• Eines i reflexions per a l’aplicació de la interseccionalitat en projectes, accions i abordatges.

Destinat a: organitzacions i col·lectius que vulguin conèixer i incorporar la perspectiva interseccional en els seus projectes i cultures organitzatives.

CURS: Més enllà del gènere: Incorporem la perspectiva interseccional (18h)

Descripció: La categoria de ‘gènere’ sovint es refereix a una ‘dona universal’, i no posa atenció a la diversitat entre les dones. La mirada interseccional presta atenció a la forma en què el patriarcat s’articula amb altres sistemes d’opressió, com el racisme i el capitalisme. Aquest curs és una introducció a la teoria interseccional, per complexitzar la nostra mirada i els nostres abordatges i endinsar-nos en profuncitat en els diferents debats que articula i que estan sobre la taula en els entorns activistes.

A través de teoria i metodologies participatives aprendrem juntes els fomaments dels feminismes interseccionals, pensarem les possibilitats i els límits de la interseccionalitat poítica, i compartirem debats amb col·lectius en lluita de la ciutat. També compartirem eines per aplicar la perspectiva feminista i interseccional als nostres col·lectius, organitzacions i activismes.

El curs consta de 6 sessions de 3 hores cadascuna, amb un total de 18 hores. Forma part de la programació pròpia de l’Etnogràfica i també hem fet algunes edicions en col·laboració amb altres entitats, fent èmfasi en diferents debats i activismes.

Continguts/sessions:

 1. Què és la interseccionalitat?
 2. (Hetero)patriarcat i la perspectiva de gènere. Per què i com anem més enllà?
 3. Racisme, colonialitat i interseccionalitat. Identitats socials, opressions i resistències
 4. Gènere, raça i classe social: el capitalisme és intrínsecament racista, colonial i patriarcal
 5. Resistències feministes, antiracistes i anticapitalistes: Xerrades-tallers amb col·lectius de dones en lluita.
 6. Eines metodològiques i bones pràctiques

Destinat a: professionals del món social, estudiants, activistes i qualsevol persona interessada en incorporar la perspectiva interseccional.

ANTROPOLOGIA FEMINISTA I DE L’ALIMENTACIÓ

Metodologies de recerca feminista

Descripció: Què ens poden aportar les epistemologies i metodologies feministes a l’hora d’investigar o analitzar algun fenomen social? Farem un recorregut per la genealogia d’aquesta perspectiva per evidenciar que la mirada i la forma d’apropar-nos a la realitat canvien els resultats obtinguts.

Continguts:

 • Gènere i diversitat cultural
 • Epistemologies feministes, un canvi de paradigma
 • Metodologies d’investigació feminista
 • Etnografies feministes

Destinat a: institucions, estudiants o organismes que fan recerca, persones interessades en incorporar aquesta perspectiva.

Antropologia a través de l’alimentació

Descripció: Observar les formes de producció, transformació, distribució i consum dels aliments ens dona una altra perspectiva sobre la complexitat de les societats. Aquest curs proposa una reflexió sobre l’alimentació com un tret identitari clau que permet evidenciar la diversitat sociocultural i, a la vegada, les múltiples dinàmiques que generen desigualtat, exclusió i injustícia social al voltant de l’acte de menjar.

Continguts:

 • Què és i per què és necessària una Antropologia a través de l’alimentació?
 • Els sistemes alimentaris com a reflex de la diversitat sociocultural.
 • Menjar: una altra forma de diferenciació i desigualtat.
 • Paradoxes de l’alimentació en un món globalitzat.

Destinat a: organismes o institucions interessades en l’alimentació des d’una perspectiva sociocultural, estudiants, professionals i persones interessades en el món de la gastronomia i l’alimentació.

Sobirania alimentària i feminisme

Descripció: Espai per apropar el concepte de Sobirania Alimentària des d’una mirada crítica i feminista sobre el sistema alimentari actual. Aquest curs pretén aportar coneixement i afavorir la reflexió sobre com treballar col·lectivament pel dret a una alimentació nutritiva, segura, accessible i culturalment adequada.

Continguts:

 • Com sorgeix i què proposa el concepte de Sobirania Alimentària?
 • El paper de les dones en la gestió de l’alimentació: una perspectiva històrica.
 • Economia feminista i agroecologia: alternatives al sistema alimentari capitalista.
 • Com podem caminar cap a la Sobirania Alimentària?

Destinat a: estudiants, organismes o institucions i persones interessades en iniciar processos de canvi en les formes de producció i consum alimentari.

GÈNERE, EDUCACIÓ I CRIANÇA

Educació no sexista: educació respectuosa

Descripció: Un espai per explorar i generar canvis en la forma en què s’educa, donant alternatives als cànons rígids sexistes, trencant mites i estereotips, abordant els dubtes i pors que ens sorgeixen en la pràctica com a persones referents, i promovent la llibertat d’infants i joves en relació a l’exploració i l’expressió del propi gènere, així com l’acceptació de cada persona en la seva autenticitat.

Continguts:

 • Què és la diversitat de gènere?
 • Coeducació, educació amb perspectiva de gènere, educació inclusiva.
 • Com vivim el gènere com a pares/mares/educadores i quin model transmetem a les criatures?
 • Eines per no reproduir el masclisme a casa, a l’escola, al casal…

Destinat a: associacions de famílies d’alumnes, grups i col·lectius de criança, famílies, educadores, monitores, acompanyants i totes aquelles persones interessades en incorporar eines per a una educació no sexista.

Seminari de criança feminista

Descripció: Aquest seminari està pensat per reflexionar, debatre i compartir de forma horitzontal inquietuds, coneixements i estratègies en relació al gènere i la criança de les nostres criatures, per rompre amb el sexisme i permetre el desenvolupament d’infants diversos, autèntics i, sobretot, feliços.
Consta de 5 sessions de 2 hores en un petit grup estable d’unes 20-25 persones. Utilitzant textos i altres materials, es promouran debats i dinàmiques d’intercanvi de coneixements entre les persones participants. Busquem aterrar la teoria a la pràctica i compartir eines que ens puguin ajudar en el nostre dia a dia de forma pragmàtica.

Continguts:

 • El binarisme de gènere i el sexisme en la nostra societat. Com el vivim?
 • Diferents tipus i models de criança: coeducativa, feminista, compromesa amb el gènere, amb fluïdesa de gènere… Què ens mostren? Quin model voldríem practicar?
 • Quines eines tenim per fer-ho a la pràctica? Quines dificultats ens trobem i quines estratègies ens han funcionat?
 • Dificultats, pors i resistències que trobem a l’hora de criar a les nostres criatures de forma no binària o lliure de sexisme.

Destinat a: associacions de famílies d’alumnes, grups i col·lectius de criança, famílies, acompanyants i totes aquelles persones interessades en incorporar eines per a una criança respectuosa amb el gènere.

TALLERS

Sessions teòrico-pràctiques d’entre 2’5 i 4 hores al voltant dels feminismes, la interseccionalitat i l’agroecologia amb un èmfasi en el treball col·lectiu. Espais vivencials d’aprenentatge compartit amb un horitzó de transformació social, que conviden a l’anàlisi i la reflexió a persones i col·lectius mitjançant dinàmiques i metodologies participatives.

 • Com ens relacionem? Relacions de gènere i poder dins la nostra entitat
 • És inclusiu el nostre col·lectiu? Incorporem les diversitats i treballem els privilegis
 • Empoderament i autodefensa feminista des d’una perspectiva integral
 • Memes feministes: ciberactivisme i catarsi col·lectiva per a totes
 • Biografies personals des de l’alimentació: construïm la nostra història alimentària
 • Què signifca menjar bé? El dret a una alimentació culturalment adequada per a tothom
xerrades i debats

XERRADES I DEBATS OBERTS

Xerrades, tertúlies i debats oberts i accessibles perquè qualsevol persona es pugui acostar a participar, pensats per promoure l’intercanvi de coneixements i experiències i estimular la reflexió crítica.  Des de l’antropologia i els feminismes interseccionals, difonem els continguts i resultats dels nostres projectes de recerca, formació o divulgació; i apliquem aquesta mirada a l’anàlisi de les realitats socials:

DINAMITZACIÓ D’ESPAIS DE DEBAT I CONFLUÈNCIA (2h)
 • Habitem el feminisme: espai debat obert (2h)
 • Habitem l’activisme interseccional: espai de confluència per a col·lectius (2h)

Dinamitzem de debats de temes d’actualitat, tant organitzats per nosaltres com a demanda d’altres col·lectius, si tens alguna idea, explica’ns-la!.

 

XERRADES (1’5 h)
EDUCACIÓ I CRIANÇA FEMINISTA
 • Diversitat de gènere a la infància
 • Per què i com una criança feminista?

 

FEMINISMES, INTERSECCIONALITAT, PRIVILEGIS
 • Més enllà del gènere, incorporem la perspectiva interseccional
 • Incomoditat, motor de transformació: per què és revolucionària?
 • Què és i què em pot ensenyar l’antropologia feminista?
ANTROPOLOGIA DE L’ALIMENTACIÓ, AGROECOLOGIA, SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
 • La dimensio sociocultural de l’alimentació
 • Tradicions alimentàries amb mirada intercultural
 • Racisme i alimentació
 • Sobirania alimentària des d’una perspectiva feminista i interseccional

També dissenyem xerrades a mida adaptades a les necessitats d’entitats i col·lectius!

———–

Voleu més informació sobre alguna de les accions o teniu alguna proposta? Contacteu-nos!  Estarem encantades de donar forma plegades a l’acció formativa que necessiteu!