Foment i realització de recerques, estudis, informes, campanyes de sensibilització, accions educatives, formatives, divulgatives i de transferència de coneixement que promoguin els valors d’una societat inclusiva, igualitària i diversa a partir de la teoria i la pràctica antropològiques.

 

L’Etnogràfica fa RECERCA amb les eines pròpies de l’Antropologia, per iniciativa pròpia o a petició de tercers, amb un èmfasi en la transferència i l’aplicabilitat del coneixement generat. Partim de l’etnografia com a mètode de recerca: ens apropem al terreny per esbrinar les dinàmiques i processos socials existents, mitjançant les tècniques de l’observació participant  i estudis de camp. També traslladem aquests coneixements elaborant projectes i activitats.

 

Aportem la mirada antropològica a projectes socials o produccions culturals, fent ASSESSORIES en les diverses fases d’execució: preparació/disseny, desenvolupament, avaluació i aplicabilitat.

 

Informem, donem eines i acompanyen a persones, col·lectius o institucions en processos d’inclusió de criteris no discriminatoris per raons de sexe, gènere, classe, ètnia, orientació sexual, capacitats o qualsevol altra característica que es tradueixi com «alteritat» en contextos socials determinats històrica, política, social i culturalment.

 

Dissenyem ACCIONS FORMATIVES pensades per fomentar la reflexió i l’anàlisi crítica de l’àmbit social des de la perspectiva antropològica i d’altres més encaminades a donar a conèixer aquesta disciplina a la societat, entesa com una eina de reflexió i anàlisi profunda que valora la diversitat i la complexitat d’allò social.

 

Fem cursos i tallers tant a partir d’un catàleg propi com dissenyats a mida per a col·lectius, organitzacions, centres educatius, professionals… Integrem la perspectiva de gènere i interseccional de forma transversal i també oferim formacions específiques en aquests àmbits, des dels coneixements de l’antropologia feminista.

 

Promovem accions educatives i divulgatives sobre el patrimoni, la diversitat cultural i les transformacions socials, que donin protagonisme i reverteixin en l’apoderament d’individus i col·lectius i que trenquin amb les lògiques d’exclusió i les desigualtats generades pel racisme, el capitalisme i el patriarcat.

 

Una antropòloga al teu equip

Voleu incloure la perspectiva antropològica al vostre projecte? Teniu un equip interdisciplinari però us manca algú que aporti coneixement sobre allò social? Una mirada sociològica sensible a la complexitat i que ampliï la vostra perspectiva?

Voleu que formem part del vostre equip? Contacta’ns!