Pensades per fomentar la reflexió i l’anàlisi crítica de l’àmbit social des de la perspectiva antropològica i d’altres més encaminades a donar a conèixer aquesta disciplina a la societat, entesa com una eina de reflexió i anàlisi profunda que valora la diversitat i la complexitat d’allò social.

Fem cursos i tallers tant a partir d’un catàleg propi com dissenyats a mida per a col·lectius, organitzacions, centres educatius, professionals… Integrem la perspectiva de gènere i interseccional de forma transversal i també oferim accions formatives (cursos, xerrades, tallers) específiques en aquests àmbits, des dels coneixements de l’antropologia feminista. 

Promovem accions educatives i divulgatives sobre el patrimoni, la diversitat cultural i les transformacions socials, que donin protagonisme i reverteixin en l’apoderament d’individus i col·lectius i que trenquin amb les lògiques d’exclusió i les desigualtats generades pel racisme, el capitalisme i el patriarcat.