Amb les eines pròpies de l’antropologia, amb un èmfasi en la transferència i l’aplicabilitat del coneixement generat. Volem que aquest coneixement sigui emancipador i transformador.

Partim de l’etnografia, com a mètode de recerca: ens apropem al terreny per esbrinar les dinàmiques i processos socials,  fent l’observació participant, entrevistes i treball de camp.

També traslladem aquests coneixements elaborant projectes i activitats. Ho fem tant per iniciativa pròpia com a petició de tercers.