Aportem la mirada antropològica i de gènere a projectes socials o produccions culturals.

Fem assessories en les diverses fases d’execució dels projectes: preparació/disseny, desenvolupament, avaluació i aplicabilitat.

Informem, donem eines i acompanyem a persones, col·lectius o institucions en processos d’inclusió de criteris no discriminatoris per raons de sexe, gènere, classe, ètnia, orientació sexual, capacitats o qualsevol altra característica que es tradueixi com «alteritat» en contextos socials determinats històrica, política, social i culturalment.

Posa una antropòloga al teu equip!