antropologia per a la transformació social

Recerca

Assessories

Accions Formatives

Cicle “Gènere, Educació i Criança” Al Poble-Sec

cicle_GEC_poblesec04La finalitat d’aquest cicle és generar espais d’aprenentatge, diàleg i reflexió per a famílies i professionals del món de l’educació, al voltant de la forma en què s’aborden els temes de gènere, des d’una perspectiva feminista i respectuosa amb la diversitat. Volem aportar nous imaginaris i recursos educatius per a contribuir a la transformació social i a l’eradicació de les desigualtats i les violències de gènere.

Volem explorar i generar canvis en la forma en què s’educa, donant alternatives als cànons rígids sexistes, trencant mites i estereotips, abordant els dubtes i pors que ens sorgeixen a la pràctica, i promovent la llibertat d’infants i joves en relació a l’exploració i l’expressió del propi gènere, així com l’acceptació de cada persona en la seva autenticitat.

Com a associació del Poble-sec, pensem que una manera de col·laborar en l’enfortiment dels projectes de criança impulsats al nostre barri és justament generant espais per abordar i treballar col·lectivament temes com l’educació amb perspectiva de gènere o coeducació, la criança feminista i pràctiques de criança des de la fluïdesa de gènere, així com la posada en valor de la diversitat individual, social i cultural.

Activitats

  • Cicle de Xerrades/conversatoris sobre diversitat de gènere a la infància

Comptarem amb la participació de diverses persones expertes en la teoria i en la pràctica, per encetar el debat sobre temes com l’educacíó amb perspectiva de gènere o coeducació, la criança feminista i altres pràctiques de criança des de la fluïdesa de gènere, així com la posada en valor de la diversitat individual, social i cultural. +info

  • Seminaris per a famílies: Com trenquem amb el sexisme a la pràctica? 

Quin tipus de criança volem practicar: coeducativa, feminista, amb fluïdesa de gènere…? I quines eines tenim per fer-ho a la pràctica? Quines dificultats ens trobem i quines estratègies ens han funcionat?  Pensat com un espai íntim  on compartir les dificultats, dubtes i pors que emergeixen en els processos d’educació i criança de les criatures en relació a la construcció social de les identitats de gènere. + info i inscripcions

  • Contacontes sobre gènere, rols i coeducació per a infants i famílies

Tallers de conta-contes interactius pensats com un espai on aprendre i reflexionar entorn la construcció de gènere, els rols i la diversitat de forma lúdica divertida, tant per als infants com les famílies! +info

Totes les activitats són gratuïtes, i d’entrada lliure (pels seminaris per famílies es requereix una inscripció prèvia)

CURS: MÉS ENLLÀ DEL GÈNERE: INCORPOREM LA PERSPECTIVA INTERSECCIONAL

mas-alla-genero_cartell gran

– PLACES EXHAURIDES –

Si bé el gènere com a categoria d’anàlisi ens ha servit per evidenciar la forma en què el sistema patriarcal construïa i legitimava les desigualtats socials entre homes i dones en base a una suposada ‘diferència sexual’, és una teoria que ha tendit a enfocar a la “dona” com una categoria social indiferenciada. Les feministes negres i decolonials van cridar l’atenció sobre el fet que aquestes teories elaborades des d’occident no estaven donant resposta a les opressions específiques que elles patien, ja que no existeix una dona universal. A la teoria feminista, on quedava l’anàlisi sobre la raça? Als estudis sobre racisme, on quedava el gènere? De quina manera el gènere i la raça configuren la classe social?

Així doncs, la discriminació per raó de sexe/gènere no es pot entendre de forma aïllada. Ser “dona” és una categoria social que es configura i s’experimenta en constant interacció amb d’altres: origen, classe social, color de pell o orientació sexual, capacitats, etc.

Capitalisme, patriarcat i colonialisme s’articulen i actuen de forma conjunta, configurant les identitats socials i les jerarquies de poder que col·loquen a persones i grups en diferents posicions que condicionen les seves oportunitats. En aquest sistema, els privilegis d’uns es sustenten sobre les opressions dels altres, i és per aquest motiu que cal comptar amb teories i metodologies que ens permetin analitzar de forma crítica la realitat social.

La mirada interseccional presta atenció a la forma en què aquests sistemes combinats d’opressió creen les condicions possibles per a la desigualtat, i també ens convida a revisar la pròpia posició; esdevenint una aposta no només metodològica sinó també política.

Contemplar les identitats socials com quelcom construit, complex i canviant ens allunya de concepcions essencialistes, així com dels discursos que naturalitzen la desigualtat social, propiciant apropaments a la realitat més conscients, acurats i crítics.

Amb la voluntat d’afavorir aquest tipus de comprensió, d’anàlisi i de pràctica; aquest curs proposa una introducció a la teoria interseccional des d’un punt de vista teòric per tal de poder aplicar-la en la pràctica. A través de metodologies participatives busquem generar una reflexió que doti d’una mirada crítica, així com proporcionar eines per a l’aplicació, de manera que aquesta sensibilitat pugui ser implementada en projectes, activitats i organitzacions.

+info.